Jorn Wittendorp, 22 december 2021

‘Dit doen succesvolle msp’ers, ook in 2022’, Jorn Wittendorp – oprichter van Ydentic

ydentic

‘Als ik denk aan het afgelopen jaar dan komt meteen de term thuiswerken in me op. En tegelijkertijd het gemis van niet op kantoor zijn. Maar, er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen geweest in 2021.’ Aan het woord is Jorn Wittendorp, oprichter van Ydentic. ‘Zo merkten we dat, toen corona even naar de achtergrond verdween, mensen meteen weer actie ondernamen. We hebben, ondanks de pandemie, een mooi jaar gehad.

Jorn Wittendorp – oprichter van Ydentic

Houd de regie, juist nu

‘Aan de andere kant merken we ook dat sommige partijen een wat afwachtende houding aannemen nu de coronacrisis voortduurt. Hoewel dat begrijpelijk is denken we vanuit Ydentic dat het juist nu belangrijk is om de regie te houden. Zeker in deze tijd waarin er al zoveel voor je beslist wordt. Wij helpen, door onze IT-inzet, organisaties met slimmer en efficiënter werken. Dit doen wij door de veelvoorkomende dagelijkse handelingen op de servicedesk te automatiseren. Vanuit één centraal portaal. En dit thema bij de kop pakken is belangrijker dan ooit in een tijd waarin het creëren van rust in organisaties nodig is. Pas wanneer in een bedrijf alles soepel en efficiënt verloopt, worden medewerkers (weer) gelukkig en dragen ze met trots uit dat ze bij dat bedrijf werken.’

De uitdagingen van de MSP’er

‘Het gros van de MSP’er heeft te maken met dezelfde uitdagingen: IT werkt niet meer zoals het zou moeten, er is te weinig tijd, een te hoge werkdruk, een tekort aan personeel en het management zelf wil zich focussen op strategie maar verliest nog te veel tijd met het helpen van klanten’, vervolgt Jorn. ‘Het is van belang om dat patroon te doorbreken. En dat start bij beseffen dat software geen geld kóst, maar een slimme investering is om snel en tijdbesparende stappen te zetten. Dat vraagt om boven het maaiveld uit te durven steken. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een ticket dat eerst een kwartier kostte om af te handelen nu in een paar minuten verwerkt is. Grote kans ook dat het ziekteverzuim verlaagt, want we zien veel medewerkers op servicedesks die op de toppen van hun kunnen lopen. En dat al té lang. Wanneer klanten sneller geholpen kunnen worden vermindert dat frustratie en neemt werkplezier én klanttevredenheid toe. Als je Ydentic inzet op je servicedesk dan blijft er als vanzelf meer ruimte over voor ontwikkeling van de soft skills van medewerkers en daarmee dús de kwaliteit van je dienstverlening en de klanttevredenheid.’

Vooruitblik op 2022

‘Kijkend naar 2022 kan ik zeggen dat we op dezelfde weg doorgaan: we blijven het dagelijks beheer versimpelen en automatiseren. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken de profielen van typen medewerkers los te houden van de functierol. Elke msp’er zal het verschil in zwaarte van rollen (h)erkennen. Het naadloos laten aansluiten van deze profielen kan prima en daardoor ook een kostenbesparing betekenen. Verder gaan we onze partners ook helpen bij het efficiënter maken van hun processen. Ook de focus op zowel on premise als de hybride wereld houden we onverminderd vast. Daarnaast blijven we het persoonlijke karakter, de flexibiliteit en het snelle schakelen vasthouden. En we groeien behoorlijk, binnenkort plaatsen we een aantal vacatures voor business consultants online. Mocht je het jaar écht goed willen beginnen en op zoek zijn naar een mooie nieuwe uitdaging? Neem ook dan even contact met ons op.’

Namens het hele team van Ydentic bedanken we je voor het afgelopen jaar en wensen we je een mooie jaarwisseling en fijne dagen met je naasten toe!