Micha Bos
Business Developer

De gemiddelde CEO, oprichter of eigenaar is tevreden als binnen zijn organisatie alles op rolletjes draait. En dat bereiken succesvolle bedrijven doordat er rust is intern en de organisatie soepel en efficiënt verloopt waardoor medewerkers gelukkig zijn en met trots uitdragen waar ze voor staan… Maar hoe bereik je dat?

De hobbeige weg naar succes

IT die niet meer naar behoren werkt, te weinig tijd, een te hoge werkdruk, een tekort aan personeel en willen focussen op strategie terwijl je steeds ervaart dat je nog te veel bezig bent met het helpen van klanten en andere operationele werkzaamheden. Dát zijn juist thema’s waardoor het niet zo goed loopt binnen de organisatie. Vaak hebben ze te maken met bedrijfsprocessen die niet uniform en geautomatiseerd zijn. In een eerder blog hebben we al geschreven over hoe je relatief eenvoudig tijd kunt besparen door automatisering van wachtwoordherstel.

Wie heeft welke rechten?

Kijk maar eens naar een relatief eenvoudig voorbeeld dat gaat over het doorvoeren van mutaties op bepaalde accounts. Vaak zie je dat het inzicht en overzicht van de autorisatie, passend bij een specifieke rol, ontbreken. Wanneer er dan bijvoorbeeld een onverwachte audit plaatsvindt, en de controller vraagt een overzicht van welke mutaties op welk moment voor bepaalde (groepen) medewerkers gedaan zijn, dan krijgt men dat niet met één druk op de knop boven tafel. Vaak resulteert het in een ad hoc rondgang langs de verschillende afdelingen die mogelijk inzicht zouden kunnen geven. Techneuten worden snel aan de slag gezet, het goede oude Excel tevoorschijn getoverd en er wordt veel tijd in het opstellen van de gevraagde data gestoken zodat er een toonbaar rapport komt. En vaak is het dan nog niet sluitend.

Compliancy

En dan hebben we het nog niet over het thema compliancy, wat vereist dat er snel duidelijkheid is over bepaalde zaken. Bijvoorbeeld over die collega die uit dienst is en per ongeluk nog toegang tot de bedrijfssystemen blijkt te hebben. Systemen die vol staan met privacygevoelige klantinformatie. Als je überhaupt al weet welke rechten deze medewerker toegekend heeft gekregen. Dat inzicht ontbreekt nogal eens merken we in de praktijk. Tóch vervelend, zeker als deze collega naar de concurrent is overgestapt… Je merkt het, dit niet regelen is een gemiste kans, want naast het feit dat het de volwassenheid naar je klant toe in de weg staat, brengt deze handmatige werkwijze ook onrust in je organisatie. Bovendien zijn ICT-bedrijven verplicht om te voldoen aan specifieke wet- en regelgeving en aan bepaalde normen gericht op informatiebeveiliging. Wanneer je een helder proces hebt ontstaat er als vanzelf een uniforme werkwijze omdat alle taken steeds op dezelfde manier worden uitgevoerd. Daardoor is de kans dat het misgaat, in tegenstelling tot de situatie bij telkens anders werken, heel klein.

Kies voor rust door inzicht en overzicht

Wij geven vanuit Ydentic rust door al dit soort zaken vanuit één centrale plek inzichtelijk te maken. Je kunt in precies 2 klikken exact zien wie welke rechten heeft, welke gebruikers wanneer wat doen etc. Er is enorm veel metadata beschikbaar. Feitelijk brengen we alle verschillende tools samen tot één helder platform. Dit gebeurt voor elke klant op dezelfde manier waardoor je heel voorspelbaar bent. Het geeft, zowel intern als extern, een uiterst professioneel signaal af omdat je stabiel en gestructureerd laat zien waar je mee bezig bent. En dat voelt nog altijd beter dan slachtoffer van een hackaanval zijn omdat je zomaar wat handmatig werk deed zo nu en dan, zonder onderliggend proces. Dan ligt reputatieschade op de loer terwijl dit helemaal niet nodig is… Even sparren? Dat kan, neem contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Share This