Micha Bos
Business Developer

Hoge kwaliteit leveren en zo min mogelijk fouten maken. Dat is het uitgangspunt van de (MSP) managed service provider die succes heeft. Dit soort bedrijven beseffen dat de klant niet alleen snel geholpen wil worden, maar ook zo tevreden mogelijk moet zijn. Een voorbeeld van het leveren van deze hoge kwaliteit is bijvoorbeeld dat de eindgebruiker in staat wordt gesteld om zelf een nieuwe medewerker aan te maken. En met een goede integratie is dat een fluitje van een cent.

Het mes snijdt dan aan twee kanten, want het aanmaken van een nieuwe gebruiker levert geen toegevoegde waarde. De tijd en energie die nu overblijft voor de werkplekdienstverlener kan ingezet worden voor andere zaken. Zoals bijvoorbeeld op strategisch niveau meedenken over de manier waarop de klant het on- en offboardingsproces kan versimpelen. Of over hoe je in plaats van 60 minuten met wachtwoordherstel bezig zijn, dit terug kunt brengen naar slechts 8 minuten per keer. Dit levert je bij een bedrijf van gemiddelde omvang toch al snel een serieuze besparing op. In tijd, geld én in werkgeluk.

IT faciliterend aan HR

Wanneer je kijkt naar het on- en offboardingsproces van een medewerker, dan is daar bij veel bedrijven nogal wat winst te behalen. Het HR-proces is, vanuit een breder perspectief bezien, immers ook veel meer dan alleen een IT-aangelegenheid. Het gaat ook over het tijdig regelen van een toegangspas en het op tijd versturen van de salarisstrook. Het gaat om veel meer activiteiten en voorál ook om de samenhang tussen alle taken die te maken hebben met het instromen van nieuwe medewerkers of het laten uitstromen van de collega’s die uit dienst treden. In de praktijk zie je bijvoorbeeld vaak dat er te weinig samenhang is tussen HR en IT. Je ziet dan dat een HR-collega een verzoek doet richting IT. Deze IT-collega maakt vervolgens ook een ticket aan. Terwijl het inmiddels al heel goed mogelijk is om dit soort taken geautomatiseerd te laten verlopen via een integratie met het HRM-systeem.

Breng je administratie op orde

Wanneer je dan vervolgens je administratie goed op orde hebt dan kun je past echt goed aan de slag met het toevoegen van taken die geautomatiseerd verlopen binnen dit proces. Dan blijft er tenminste tijd over voor zaken die echt belangrijk en relevant zijn, zoals het personaliseren van je proces. Dan ontvangt die nieuwe medewerker bijvoorbeeld een persoonlijk welkomstmailtje of je gaat tijd steken in het optimaliseren van je procedures zodat de de bedrijfsprocessen binnen je organisatie verbeterd worden. Het betekent dat je als managed service provider écht waarde toevoegt aan je klant omdat je het kennisniveau en de praktische uitrol daarvan naar een hoger niveau tilt. Door de voorspelbaarheid binnen dit proces ontstaat er rust binnen je organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat je meer vanuit een strategische invalshoek gaat denken, waardoor je met minder mensen meer werk kunt doen. Voor elk bedrijf dat een groeiambitie heeft is standaardiseren en automatiseren key. En dat maakt je bedrijf niet alleen succesvoller, ook je medewerkers worden er een stuk gelukkiger van…

Neem contact op

Wil je meer weten over bovenstaande materie? Of is jouw organisatie ook wel toe aan een slimme on- en offboardingsproces? Of meld je aan voor onze webinar

Share This