Platform 2017-05-22T10:51:49+00:00

HET YDENTIC PLATFORM

Veel organisaties hebben moeite met het inzichtelijk krijgen van rechten van medewerkers op of binnen applicaties, op mailboxen, Document Management Systemen en andere zaken. Vaak ontstaan door doorstroom van medewerkers met behoudt van oude rechten. Ydentic biedt de oplossing om het inzicht en grip weer terug te krijgen. Met het Ydentic Platform kan op individueel en op (functionele) rol niveau eenvoudig toegang tot allerlei zaken worden geautomatiseerd.

Data wordt via beveiligde verbindingen verstuurd en logging ten behoeve van Auditing wordt centraal in het Vault opgeslagen. Hierdoor is snel inzichtelijk wie, voor wie, op welk moment, welke actie heeft uitgevoerd. Met Ydentic Integrity Guard is direct inzichtelijk wanneer er geknoeid wordt met logging.

ARCHITECTUUR

Het Ydentic Platform is uitermate geschikt voor Cloud Solution Providers (CSP’s), Managed Service Providers (MSP’s) en uiteraard alle andere organisaties.

Single, Shared en Multi Active Directory omgevingen zijn eenvoudig te beheren vanuit één Portal. De omgeving is eenvoudig op te schalen met meerdere Hubs. Dit speelt met name bij omgevingen met meerdere gescheiden Active Directories.

De architectuur van het platform is in de afbeelding rechts weergegeven.

LIVE DEMO?